Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Virtual Reality Development Opportunities in Business
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Māra Pētersone
Anotācija Noslēguma darba autors: Aleksandrs Petrovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakts), Mg. oec., Leonards Budņiks Noslēguma darba temats: Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauts 11 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 57 angļu un 2 čehu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā ir izpētīti galvenie virtuālās realitātes aspekti, sniegta tehnoloģijas attīstības vēsture, identificētas priekšrocības un trūkumi, kā arī turpmākās attīstības perspektīvas. Tiks identificētas problēmas, kas var rasties tehnoloģijas ieviešanas gaitā. Tiks prezentēti arī praktiski rezultāti, kas gūti, izmantojot šo tehnoloģiju. Pētījuma rezultāts ir virtuālās realitātes tehnoloģijas veiksmīgas ieviešanas iespēja uzņēmumā, kā arī šo darbību efektivitāte. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Petrovs A. (2022 Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā . Bakalaura darbs/ A. Petrovs, L.Budņiks.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 55 lpp.
Atslēgas vārdi Galvenie atslēgas vārdi: Virtuālā realitāte. VR tehnoloģijas, Web 4.0, digitālā industrija, inovācijas, jaunas tehnoloģijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: virtual reality. VR technologies, Web 4.0, digital industry, innovation, new technologies.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 18:36:24