Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā
Title in English Evaluation of Virtual Reality Development Opportunities in Business
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Māra Pētersone
Abstract Noslēguma darba autors: Aleksandrs Petrovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakts), Mg. oec., Leonards Budņiks Noslēguma darba temats: Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauts 11 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 57 angļu un 2 čehu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā ir izpētīti galvenie virtuālās realitātes aspekti, sniegta tehnoloģijas attīstības vēsture, identificētas priekšrocības un trūkumi, kā arī turpmākās attīstības perspektīvas. Tiks identificētas problēmas, kas var rasties tehnoloģijas ieviešanas gaitā. Tiks prezentēti arī praktiski rezultāti, kas gūti, izmantojot šo tehnoloģiju. Pētījuma rezultāts ir virtuālās realitātes tehnoloģijas veiksmīgas ieviešanas iespēja uzņēmumā, kā arī šo darbību efektivitāte. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Petrovs A. (2022 Virtuālās realitātes attīstības iespēju novērtējums uzņēmējdarbībā . Bakalaura darbs/ A. Petrovs, L.Budņiks.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 55 lpp.
Keywords Galvenie atslēgas vārdi: Virtuālā realitāte. VR tehnoloģijas, Web 4.0, digitālā industrija, inovācijas, jaunas tehnoloģijas.
Keywords in English Keywords: virtual reality. VR technologies, Web 4.0, digital industry, innovation, new technologies.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 18:36:24