Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai
Nosaukums angļu valodā Theoretical Aspects of the Improvement of Organizational Strategies for the Development of Sports Facilities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Līga Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors: Pauls Gunārs Nesaule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Vladimirs Šatrevičs – docents, Darba konsultants: Mg. oec. Toms Širovs Bakalaura darba temats: Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizēta teorētiskā literatūra par komerciālu sporta objektu attīstību un stratēģijām. Veikta sabiedrības un nozares speciālistu anketēšana. Veikta komerciāla sporta objekta uzņēmuma analīze. Veikta SVID un TOWS analīze, uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, PESTEL analīze, Portera 5 spēku diagramma un veiktspējas piramīda. Izveidota stratēģija komerciālam sporta objektam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nesaule, G., P., Šatrevičs, V., Širovs, T. (2022) Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 59 lpp.
Atslēgas vārdi Organizāciju stratēģija; sporta objekti; sporta infrastruktūra; sporta objektu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Organizational Strategie; Sports Facilities; Sports Infrastructure; Development of Sports Facilities
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 18:19:50