Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai
Title in English Theoretical Aspects of the Improvement of Organizational Strategies for the Development of Sports Facilities
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Līga Kamola
Abstract Bakalaura darba autors: Pauls Gunārs Nesaule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Vladimirs Šatrevičs – docents, Darba konsultants: Mg. oec. Toms Širovs Bakalaura darba temats: Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizēta teorētiskā literatūra par komerciālu sporta objektu attīstību un stratēģijām. Veikta sabiedrības un nozares speciālistu anketēšana. Veikta komerciāla sporta objekta uzņēmuma analīze. Veikta SVID un TOWS analīze, uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, PESTEL analīze, Portera 5 spēku diagramma un veiktspējas piramīda. Izveidota stratēģija komerciālam sporta objektam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nesaule, G., P., Šatrevičs, V., Širovs, T. (2022) Organizāciju stratēģiju izstrādes teorētiskie aspekti sporta objektu attīstībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 59 lpp.
Keywords Organizāciju stratēģija; sporta objekti; sporta infrastruktūra; sporta objektu attīstība
Keywords in English Organizational Strategie; Sports Facilities; Sports Infrastructure; Development of Sports Facilities
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 18:19:50