Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Rekonstrukcijas procesa problēmas un iespējamie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions of the reconstruction process
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Rashmi Jaymin Sanchaniya
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darba tēma: Rekonstrukcijas procesa problēmas un iespējamie risinājumi. Maģistra darba autore: Nithya Somarajan Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Rashmi Jaymin Sanchaniya Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt rekonstrukcijas problēmas pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektiem Keralā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā autore veica teorētisko izpēti, kas ietver katastrofu pārvaldību, rekonstrukcijas projektus Keralā, kritisko veiksmes faktoru pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektos un faktorus, kas ietekmē mājokļu rekonstrukcijas projektus pēc katastrofas. Otrajā daļā iekļauta pētījuma metodoloģija. Šajā nodaļā apskatīts pētījuma plāns, pētījuma metode, pētījuma pieeja, pētījuma filozofija, izlase, izlases lielums un izlases tehnika. Trešajā daļā aplūkota empīriskā daļa, kurā autore mēģināja atrast faktorus pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektos, veicot anketas aptauju, kam sekoja datu analīze un hipotēžu rezultātu interpretācija. Maģistra darbs beidzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. Šis maģistra darbs sastāv no 100 lappusēm, tajā skaitā 57 attēli, 4 tabulas, 1 pielikums un kopā 75 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Reconstruction, Post Disaster, Project Management
Atslēgas vārdi angļu valodā Critical Success Factor
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 13:33:15