Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Rekonstrukcijas procesa problēmas un iespējamie risinājumi
Title in English Problems and possible solutions of the reconstruction process
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Rashmi Jaymin Sanchaniya
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Maģistra darba tēma: Rekonstrukcijas procesa problēmas un iespējamie risinājumi. Maģistra darba autore: Nithya Somarajan Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Rashmi Jaymin Sanchaniya Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt rekonstrukcijas problēmas pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektiem Keralā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā autore veica teorētisko izpēti, kas ietver katastrofu pārvaldību, rekonstrukcijas projektus Keralā, kritisko veiksmes faktoru pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektos un faktorus, kas ietekmē mājokļu rekonstrukcijas projektus pēc katastrofas. Otrajā daļā iekļauta pētījuma metodoloģija. Šajā nodaļā apskatīts pētījuma plāns, pētījuma metode, pētījuma pieeja, pētījuma filozofija, izlase, izlases lielums un izlases tehnika. Trešajā daļā aplūkota empīriskā daļa, kurā autore mēģināja atrast faktorus pēckatastrofas mājokļu rekonstrukcijas projektos, veicot anketas aptauju, kam sekoja datu analīze un hipotēžu rezultātu interpretācija. Maģistra darbs beidzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. Šis maģistra darbs sastāv no 100 lappusēm, tajā skaitā 57 attēli, 4 tabulas, 1 pielikums un kopā 75 literatūras avoti.
Keywords Reconstruction, Post Disaster, Project Management
Keywords in English Critical Success Factor
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 13:33:15