Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma cenu veidošanas koncepcija
Nosaukums angļu valodā Real estate pricing concept
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Gita Actiņa
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir ,,Nekustamā īpašuma cenu veidošanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir plaši izpētīt nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepciju un to ietekmējošos faktorus, lai noskaidrotu to ietekmi uz nekustamā īpašuma cenām. Šajā maģistra darbā ietverti nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepcijas teorētiskie un praktiskie aspekti, nekustamā īpašuma vērtēšana, nekustamā īpašuma cenas ietekmējošie faktori, nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes, nekustamā īpašuma sastāvs un struktūra un cita informācija. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Tajā īsi izskaidrota nekustamā īpašuma sektora nozīme pasaulē un riska analīze nekustamajā īpašumā. Darbā sniegts īss kopsavilkums par nodarbinātību būvniecībā, tās produktivitāti ietekmējošiem faktoriem un to, kā tas varētu ietekmēt nekustamo īpašumu. Pētījuma analītiskā daļa ietver teorētisku pārskatu par vairākām nekustamā īpašuma cenu noteikšanas definīcijām un ietekmējošiem faktoriem, nekustamā īpašuma sektora sastāvu un struktūru, nekustamā īpašuma nestabilitāti un riska analīzi, ieskaitot sistemātiskos un nesistemātiskos riskus nekustamā īpašuma sektorā. Pētījuma teorētiskajā daļā ir iekļauti Nekustamā īpašuma vērtēšanas aspekti, Nekustamā īpašuma cenu noteikšana, īpašuma vērtību un cenu ietekmējošie faktori un PESTEL faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenas. Pētījuma praktiskajā daļā ir analizēti teorētiskajā daļā minētie aspekti - Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un pieejas, nodarbinātība būvniecībā un būvniecības nodarbinātības un nekustamā īpašuma attiecības. Tas ietver arī gadījumu izpēti. Maģistra darba noslēgumā, izmantojot visu darba galvenajās daļās un apakšdaļās ietverto informāciju, tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 103 lapām un ietver divas tabulas, sešus attēlus un divas formulas. Maģistra darba izstrādē izmantoti 70 avoti, kas ietvēra zinātniskos darbus, rakstus, grāmatas un citus avotus. Šajā darbā īsi analizēta nekustamā īpašuma sektora nozīme, izskaidrota nekustamā īpašuma cenu noteikšana, nekustamā īpašuma cenu noteikšanu ietekmējošie faktori un nodarbinātības līmeņa ietekme uz nekustamā īpašuma cenām.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma cenas, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate pricing, real estate market, real estate pricing concept.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 12:26:05