Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma cenu veidošanas koncepcija
Title in English Real estate pricing concept
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Maģistra darba nosaukums ir ,,Nekustamā īpašuma cenu veidošanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir plaši izpētīt nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepciju un to ietekmējošos faktorus, lai noskaidrotu to ietekmi uz nekustamā īpašuma cenām. Šajā maģistra darbā ietverti nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepcijas teorētiskie un praktiskie aspekti, nekustamā īpašuma vērtēšana, nekustamā īpašuma cenas ietekmējošie faktori, nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes, nekustamā īpašuma sastāvs un struktūra un cita informācija. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Tajā īsi izskaidrota nekustamā īpašuma sektora nozīme pasaulē un riska analīze nekustamajā īpašumā. Darbā sniegts īss kopsavilkums par nodarbinātību būvniecībā, tās produktivitāti ietekmējošiem faktoriem un to, kā tas varētu ietekmēt nekustamo īpašumu. Pētījuma analītiskā daļa ietver teorētisku pārskatu par vairākām nekustamā īpašuma cenu noteikšanas definīcijām un ietekmējošiem faktoriem, nekustamā īpašuma sektora sastāvu un struktūru, nekustamā īpašuma nestabilitāti un riska analīzi, ieskaitot sistemātiskos un nesistemātiskos riskus nekustamā īpašuma sektorā. Pētījuma teorētiskajā daļā ir iekļauti Nekustamā īpašuma vērtēšanas aspekti, Nekustamā īpašuma cenu noteikšana, īpašuma vērtību un cenu ietekmējošie faktori un PESTEL faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenas. Pētījuma praktiskajā daļā ir analizēti teorētiskajā daļā minētie aspekti - Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un pieejas, nodarbinātība būvniecībā un būvniecības nodarbinātības un nekustamā īpašuma attiecības. Tas ietver arī gadījumu izpēti. Maģistra darba noslēgumā, izmantojot visu darba galvenajās daļās un apakšdaļās ietverto informāciju, tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 103 lapām un ietver divas tabulas, sešus attēlus un divas formulas. Maģistra darba izstrādē izmantoti 70 avoti, kas ietvēra zinātniskos darbus, rakstus, grāmatas un citus avotus. Šajā darbā īsi analizēta nekustamā īpašuma sektora nozīme, izskaidrota nekustamā īpašuma cenu noteikšana, nekustamā īpašuma cenu noteikšanu ietekmējošie faktori un nodarbinātības līmeņa ietekme uz nekustamā īpašuma cenām.
Keywords Nekustamā īpašuma cenas, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma cenu noteikšanas koncepcija.
Keywords in English Real estate pricing, real estate market, real estate pricing concept.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 12:26:05