Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte
Nosaukums angļu valodā Research of the Factors Influencing Business Profit
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Noslēguma darba autors: Patrīcija Paula Smilga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Mg. oec. Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 7 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 36 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā autore identificē un apraksta peļņu ietekmējošos faktorus pētāmajā uzņēmumā, kas ir individuāli šim uzņēmumam un to darbībai. Kā arī, pēta peļņu Covid-19 pandēmijas laikā un kā tā ir ietekmēta. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Smilga P. P. (2022) Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte. Bakalaura darbs/ P. P. Smilga, I. Eriņa – Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 54 lpp.
Atslēgas vārdi Peļņa, faktori, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit, factors, business
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 11:38:39