Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte
Title in English Research of the Factors Influencing Business Profit
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Iveta Pokromoviča
Abstract Noslēguma darba autors: Patrīcija Paula Smilga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Mg. oec. Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 7 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 36 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā autore identificē un apraksta peļņu ietekmējošos faktorus pētāmajā uzņēmumā, kas ir individuāli šim uzņēmumam un to darbībai. Kā arī, pēta peļņu Covid-19 pandēmijas laikā un kā tā ir ietekmēta. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Smilga P. P. (2022) Uzņēmuma peļņu ietekmējošo faktoru izpēte. Bakalaura darbs/ P. P. Smilga, I. Eriņa – Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 54 lpp.
Keywords Peļņa, faktori, uzņēmējdarbība
Keywords in English Profit, factors, business
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 11:38:39