Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums 1,2-Dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību raksturojums
Nosaukums angļu valodā Synthesis and characterization of 1,2-dihydropyridine derivatives
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Aiva Plotniece
Recenzents Krista Gulbe
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas 3-nitro-1,2-dihirdopiridīna (1,2-DHP) atvasinājumu iegūšanas iespējas un šo atvasinājumu oksidēšanas metodes, kā arī aplūkotas dažādu DHP atvasinājumu bioloģiskās un ķīmiskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1973. līdz 2022. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus un SciFinder. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā iegūti 1,2-DHP atvasinājumi, kas 3.vietā satur nitrogrupu. Tika veikta šo savienojumu oksidēšana, kā arī veikta piridilaizvietotāja kvaternizācija 2-piridil-1,2-DHP un 2-piridilpiridīna gadījumos, un pētītas iegūto savienojumu ķīmiskās un pašasociācijas īpašības. Savienojumu struktūras raksturotas un pierādītas lietojot KMR un AIMS datus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 58 lpp. Darbs satur 17 shēmas, 9 attēlus, 10 tabulas, 49 pielikumus un tajā izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 1,2-DIHIDROPIRIDĪNI, OKSIDĒŠANA, PIRIDĪNA KVATERNIZĀCIJA, ĶĪMISKĀS/BIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā 1,2-DIHYDROPYRIDINES, OXIDATION, QUATERNIZATION OF PYRIDINE, CHEMICAL/BIOLOGICAL PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 10:35:02