Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language 1,2-Dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību raksturojums
Title in English Synthesis and characterization of 1,2-dihydropyridine derivatives
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Aiva Plotniece
Reviewer Krista Gulbe
Abstract Bakalaura darbā apskatītas 3-nitro-1,2-dihirdopiridīna (1,2-DHP) atvasinājumu iegūšanas iespējas un šo atvasinājumu oksidēšanas metodes, kā arī aplūkotas dažādu DHP atvasinājumu bioloģiskās un ķīmiskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1973. līdz 2022. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus un SciFinder. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā iegūti 1,2-DHP atvasinājumi, kas 3.vietā satur nitrogrupu. Tika veikta šo savienojumu oksidēšana, kā arī veikta piridilaizvietotāja kvaternizācija 2-piridil-1,2-DHP un 2-piridilpiridīna gadījumos, un pētītas iegūto savienojumu ķīmiskās un pašasociācijas īpašības. Savienojumu struktūras raksturotas un pierādītas lietojot KMR un AIMS datus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 58 lpp. Darbs satur 17 shēmas, 9 attēlus, 10 tabulas, 49 pielikumus un tajā izmantoti 56 literatūras avoti.
Keywords 1,2-DIHIDROPIRIDĪNI, OKSIDĒŠANA, PIRIDĪNA KVATERNIZĀCIJA, ĶĪMISKĀS/BIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English 1,2-DIHYDROPYRIDINES, OXIDATION, QUATERNIZATION OF PYRIDINE, CHEMICAL/BIOLOGICAL PROPERTIES
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 10:35:02