Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa inženierija
Nosaukums Modernizēto dīzeļlokomotīvju ČME-3M pamatbojājumu analīze un to novēršanas metode
Nosaukums angļu valodā Analysis of the basic defects of upgraded/modernised locomotives CME-3M and their prevention methods
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Dmitrijs Gorbačovs
Recenzents Vladislavs Aļehnovičs
Anotācija Darba mērķis: analizēt dīzeļlokomotīves ČME-3M neplānotus remontus par noteikto laika periodu (5 gadi), izpētīt to rašanas cēloņus (pamatbojājumus) un to novēršanas metodes. Izstradāt lokomotīves ČME-3M atjaunošanas remonta TR-1 tīkla grafiku un projektēt lokomotīvju depo TA-3 un TR-1 remonta cehu. Darba uzdevumi: 1.apkopot datu analīzi par dīzeļlokomotīves ČME-3M neplānotajiem remontiem par laika periodu no 2017 līdz 2021 gadam; 2.izpētīt modernizēto dīzeļlokomotīvju ČME-3M pamatbojājumus; 3.izstrādāt priekšlikumus un metodes modernizēto dīzeļlokomotīves ČME-3M bojāto agregātu novēršanai; 4.veikt ČME-3M dīzeļlokomotīves modernizācijas projekta efektivitātes novērtējumu; 5.dīzeļlokomotīvju ČME-3M depo ceha TA-3 un TR-1 aprēķins. Pirmajā darba nodaļā tika aprakstīta dīzeļlokomotīves ČME-3M uzbūve un tas darbības princips. Otrajā darba nodaļā tika apkopota un izpētīta dīzeļlokomotīvju ČME-3M neplānoto remontu statistika periodā no 2017.līdz 2021 gadam. Trešajā darba nodaļā ir konstātēti galvenie bojājumi un definētie bojājumu iemesli, kā arī izstrādāti priekšlikumi un metodes bojāto agregātu novēršanai.Ceturtajā darbā nodaļā tika veikts ČME-3M dīzeļlokomotīves modernizācijas projekta efektivitātes novērtējums salīdzinājumā ar ČME-3 dīzeļlokomotīvi, novērtēta dīzeļlokomotīves darba efektivitāte pēc modernizācijas. Piektājā darba nodaļā pēc iegūtājiem aprēķiniem tika projektēts dīzeļlokomotīvju ČME-3M TA-3 un TR-1 cehs. Darba apjoms: 58 lapas, 15 attēli, 11 tabulas, 4 rasējumi.
Atslēgas vārdi neplāna remonti, galvenie bojājumi, modernizācijas projekts, efektivitātes novērtējums, dīzeļlokomotīve
Atslēgas vārdi angļu valodā unplanned repair, basic damages, modernization project, efficiency assessment, locomotive
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2022 20:32:14