Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Railway Engineering
Title in original language Modernizēto dīzeļlokomotīvju ČME-3M pamatbojājumu analīze un to novēršanas metode
Title in English Analysis of the basic defects of upgraded/modernised locomotives CME-3M and their prevention methods
Department
Scientific advisor Dmitrijs Gorbačovs
Reviewer Vladislavs Aļehnovičs
Abstract Darba mērķis: analizēt dīzeļlokomotīves ČME-3M neplānotus remontus par noteikto laika periodu (5 gadi), izpētīt to rašanas cēloņus (pamatbojājumus) un to novēršanas metodes. Izstradāt lokomotīves ČME-3M atjaunošanas remonta TR-1 tīkla grafiku un projektēt lokomotīvju depo TA-3 un TR-1 remonta cehu. Darba uzdevumi: 1.apkopot datu analīzi par dīzeļlokomotīves ČME-3M neplānotajiem remontiem par laika periodu no 2017 līdz 2021 gadam; 2.izpētīt modernizēto dīzeļlokomotīvju ČME-3M pamatbojājumus; 3.izstrādāt priekšlikumus un metodes modernizēto dīzeļlokomotīves ČME-3M bojāto agregātu novēršanai; 4.veikt ČME-3M dīzeļlokomotīves modernizācijas projekta efektivitātes novērtējumu; 5.dīzeļlokomotīvju ČME-3M depo ceha TA-3 un TR-1 aprēķins. Pirmajā darba nodaļā tika aprakstīta dīzeļlokomotīves ČME-3M uzbūve un tas darbības princips. Otrajā darba nodaļā tika apkopota un izpētīta dīzeļlokomotīvju ČME-3M neplānoto remontu statistika periodā no 2017.līdz 2021 gadam. Trešajā darba nodaļā ir konstātēti galvenie bojājumi un definētie bojājumu iemesli, kā arī izstrādāti priekšlikumi un metodes bojāto agregātu novēršanai.Ceturtajā darbā nodaļā tika veikts ČME-3M dīzeļlokomotīves modernizācijas projekta efektivitātes novērtējums salīdzinājumā ar ČME-3 dīzeļlokomotīvi, novērtēta dīzeļlokomotīves darba efektivitāte pēc modernizācijas. Piektājā darba nodaļā pēc iegūtājiem aprēķiniem tika projektēts dīzeļlokomotīvju ČME-3M TA-3 un TR-1 cehs. Darba apjoms: 58 lapas, 15 attēli, 11 tabulas, 4 rasējumi.
Keywords neplāna remonti, galvenie bojājumi, modernizācijas projekts, efektivitātes novērtējums, dīzeļlokomotīve
Keywords in English unplanned repair, basic damages, modernization project, efficiency assessment, locomotive
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 05.06.2022 20:32:14