Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dzimumu līdztiesības ietekme uz organizāciju kultūru
Nosaukums angļu valodā The Impact of Gender Equality on Company Culture
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Alise Liepiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Inga Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Dzimumu līdztiesības ietekme uz organizāciju kultūru Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 47 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenais rezultāts: iegūti secinājumi par organizācijas kultūras nozīmi un dzimumu līdztiesības ietekmi uz organizāciju kultūru. Noskaidrots organizāciju biedru un darbinieku, kā arī organizāciju dažādu līmeņu vadītāju viedoklis par organizāciju kultūras nozīmi un dzimumu līdztiesības ietekmi uz to. Izstrādāti priekšlikumi par kultūras uzlabošanu organizācijās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Liepiņa L. A. (2022) Dzimuma līdztiesības ietekme uz organizāciju kultūru. Bakalaura darbs/ L. A. Liepiņa, I. Eriņa - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 53 lpp.
Atslēgas vārdi Organizāciju kultūra, dzimumu līdztiesība, vadība, vērtības
Atslēgas vārdi angļu valodā Organizational culture, gender equality, leadership, values
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2022 23:09:08