Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lojalitātes programmu ietekme uz patērētāju pirkšanas lēmumu pieņemšanu
Nosaukums angļu valodā The Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchasing Decisions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Elīna Garda Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Lojalitātes programmu ietekme uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 43 attēli un 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc iegūtās informācijas apkopošanas var pagalvot, ka lojalitātes programmas spēj ietekmēt pirkšanas lēmumus. Aplūkojot situāciju Latvijā, var secināt, ka patērētāji ir gatavi, ne vien būt lojalitātes programmas biedri, bet arī doties uz kādu attālāku mazumtirdzniecības uzņēmumu vai iegādāties preces lielākā daudzumā, ja lojalitātes programma nodrošina izdevīgus nosacījumus. Kā arī lai pašiem uzņēmējiem būtu pēc iespējas lielāks lojalitātes programmu biedru skaits, ir nepieciešams nepārtraukti rūpēties par saviem klientiem, izprotot viņu vajadzības un veidojot savstarpējās attiecības ciešākas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Garda E. (2022) Lojalitātes programmu ietekme uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu. Bakalaura darbs/ E. Garda, I. Eriņa. – Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 59 lpp.
Atslēgas vārdi Lojalitātes programma, atlīdzības programma, pirkšanas uzvedība, klientu lojalitāte, mazumtirdzniecība, apmierinātība, uzticība, punktu krāšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Loyalty program, rewards program, buying behavior, customer loyalty, retail, satisfaction, trust, earning points.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2022 12:23:56