Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību ietekmējošo faktoru novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Factors Affecting the Activities of Retail Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Noslēguma darba autors: Laura Pirogova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Ārējo faktoru ietekme uz mazumtirdzniecības efektivitātes paaugstināšanu. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 7 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu,10 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pēc informācijas analīzes un apkopošanas tika secināts, ka COVID-19 rezultātā lielu triecienu un zaudējumus nesa viss pasaules tirgus kopu-mā. Izskatot pieejamos statistikas datus par konkrēti Latvijā esošo situāciju, var redzēt, ka uz-ņēmējdarbības nozares ir izgājušas cauri neparastam laikam, kurš noteikti mainīs nākotnes uz-ņēmējdarbības attīstības gaitu. Kā arī SIA “Aruna” ir ar lieliem panākumiem pārdzīvojusi pan-dēmijas ieviesto krīzi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Pirogova L. (2022) Ārējo faktoru ie-tekme uz mazumtirdzniecības efektivitātes paaugstināšanu. Bakalaura darbs/ L. Pirogova, I.Eriņa.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Atslēgas vārdi ārējie faktori, uzņēmuma efektivitāte, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā external factors, company efficiency, retailing
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2022 12:02:43