Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību ietekmējošo faktoru novērtēšana
Title in English Evaluation of Factors Affecting the Activities of Retail Enterprises
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Iveta Pokromoviča
Abstract Noslēguma darba autors: Laura Pirogova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Ārējo faktoru ietekme uz mazumtirdzniecības efektivitātes paaugstināšanu. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 7 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu,10 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pēc informācijas analīzes un apkopošanas tika secināts, ka COVID-19 rezultātā lielu triecienu un zaudējumus nesa viss pasaules tirgus kopu-mā. Izskatot pieejamos statistikas datus par konkrēti Latvijā esošo situāciju, var redzēt, ka uz-ņēmējdarbības nozares ir izgājušas cauri neparastam laikam, kurš noteikti mainīs nākotnes uz-ņēmējdarbības attīstības gaitu. Kā arī SIA “Aruna” ir ar lieliem panākumiem pārdzīvojusi pan-dēmijas ieviesto krīzi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Pirogova L. (2022) Ārējo faktoru ie-tekme uz mazumtirdzniecības efektivitātes paaugstināšanu. Bakalaura darbs/ L. Pirogova, I.Eriņa.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Keywords ārējie faktori, uzņēmuma efektivitāte, mazumtirdzniecība
Keywords in English external factors, company efficiency, retailing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 04.06.2022 12:02:43