Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Factors Influencing Consumer Behavior in the Trade Sector
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Noslēguma darba autors: Alise Štāle Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: (Mg.oec)., docents Judīte Jakubāne Noslēguma darba temats: Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 30 angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti patērētāju uzvedības teorētiskie aspekti, kā arī izpētīti ekonomiskie, sociālie, kultūras, personiskie un psiholoģiskie faktori, analizēti jau eksistējošie pētījumi par tiem, kā arī noteiktas metodes ar kuru palīdzību šie faktori tiks novērtēti. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikta patērētāju aptauja, lai noskaidrotu, kuri ir būtiskākie faktori, kas ietekmē viņu uzvedību tirgū aptaujas jautājumi tiek veidoti balstotites uz jau esošajiem analizētajiem pētījumiem, lai salīdzinātu Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus ar citu pasaules valstu iedzīvotājiem, tādējādi gūstot plašāku ieskatu un precīzāku novērtējumu, kā arī bakalaura darba autore ar novērošanas metodes palīdzību izpēta patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī salīdzina to ar aptaujā iegūtajiem datiem. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Patērētāju uzvedības ietekmējošie faktori ir novērtēti izmantojot anketēšnas un novērošanas metodi. Visvairāk patērētaju uzvedību ietekmē personiskie un ekonomiskie faktori. No ekonomiskajiem tas ir cenu līmenis, no personiskajiem dzīves veids. Būtiski saprast, ka faktori mijiedarbojoties veido patērētāju uzvedību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Štāle, A., Jakubāne, J. (2022). Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 59 lpp.
Atslēgas vārdi patērētāju uzvedība, ekonomiskie faktori, personiskie faktori, psiholoģiskie faktori, kultūras faktori, sociālie faktori, patērētājs, patērētāju uzvedības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer behaviour, economic factors, personal factors, psychological factors, cultural factors, social factors, consumer, consumer behaviour model
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2022 10:59:11