Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē
Title in English Assessment of the Factors Influencing Consumer Behavior in the Trade Sector
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer Uldis Kamols
Abstract Noslēguma darba autors: Alise Štāle Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: (Mg.oec)., docents Judīte Jakubāne Noslēguma darba temats: Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 30 angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti patērētāju uzvedības teorētiskie aspekti, kā arī izpētīti ekonomiskie, sociālie, kultūras, personiskie un psiholoģiskie faktori, analizēti jau eksistējošie pētījumi par tiem, kā arī noteiktas metodes ar kuru palīdzību šie faktori tiks novērtēti. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikta patērētāju aptauja, lai noskaidrotu, kuri ir būtiskākie faktori, kas ietekmē viņu uzvedību tirgū aptaujas jautājumi tiek veidoti balstotites uz jau esošajiem analizētajiem pētījumiem, lai salīdzinātu Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus ar citu pasaules valstu iedzīvotājiem, tādējādi gūstot plašāku ieskatu un precīzāku novērtējumu, kā arī bakalaura darba autore ar novērošanas metodes palīdzību izpēta patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī salīdzina to ar aptaujā iegūtajiem datiem. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Patērētāju uzvedības ietekmējošie faktori ir novērtēti izmantojot anketēšnas un novērošanas metodi. Visvairāk patērētaju uzvedību ietekmē personiskie un ekonomiskie faktori. No ekonomiskajiem tas ir cenu līmenis, no personiskajiem dzīves veids. Būtiski saprast, ka faktori mijiedarbojoties veido patērētāju uzvedību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Štāle, A., Jakubāne, J. (2022). Patērētāju uzvedību ietekmējošo faktoru novērtēšana tirdzniecības nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 59 lpp.
Keywords patērētāju uzvedība, ekonomiskie faktori, personiskie faktori, psiholoģiskie faktori, kultūras faktori, sociālie faktori, patērētājs, patērētāju uzvedības modelis
Keywords in English consumer behaviour, economic factors, personal factors, psychological factors, cultural factors, social factors, consumer, consumer behaviour model
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 04.06.2022 10:59:11