Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes sadedzināšana gāzes  katlos, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīva 
Nosaukums angļu valodā Combustion of hydrogen-enriched natural gas in gas boilers, modeling and analysis, prospects for decarbonization  
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Agnese Līckrastiņa
Recenzents Klāvs Vagoliņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes sadedzināšana gāzes katlos, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīva”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Kirils Mišurovs. Maģistra darbā ir izpētīta ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes ietekme uz gāzes katliem, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīvā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes izmantošanas kondensācijas katlos efektivitāti, izdevīgumu salīdzinājumā ar dabasgāzes izmantošanu un kondensācijas koeficienta ietekmēšanu uz katla lietderības koeficientu. Kā arī izpētīt ar ūdeņradi dabasgāzes bagātināšanu, to uzglabāšanas un esošo sistēmu izmantošanas iespējas, izpētīt saistītos likumdošanas jautājumus un patstāvīgi veikt aprēķinu daļu. Maģistra darbs sastāv no 2 daļām: Analītiskā daļa - tiek izpētīta ar ūdeņradi dabasgāzes bagātināšana, likumdošana, ietekme uz tautsaimniecību un ieguvums klimata neitralitātei un uzglābšanas iespēja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē; Pētījuma daļa – tiek noskaidrots reālais kondensācijas katla lietderības koeficients ar izmantoto ūdens tvaika kondensātu, salīdzināts dabasgāzes un ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes ar dažādu ūdeņraža saturu efektivitātes un izdevīguma izmantošana pie dažādiem ūdens tvaika kondensācijas koeficientiem. Darbs sastāv no 74 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 20 tabulām, 27 attēliem, 7 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 37 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Dabasgāze, ūdeņraža bagātināšana, gāzes katls, lietderības koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural gas, hydrogen enrichment, gas boiler, efficiency
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2022 20:07:27