Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes sadedzināšana gāzes  katlos, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīva 
Title in English Combustion of hydrogen-enriched natural gas in gas boilers, modeling and analysis, prospects for decarbonization  
Department
Scientific advisor Agnese Līckrastiņa
Reviewer Klāvs Vagoliņš
Abstract Maģistra darba tēma ir “Ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes sadedzināšana gāzes katlos, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīva”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Kirils Mišurovs. Maģistra darbā ir izpētīta ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes ietekme uz gāzes katliem, modelēšana un analīze, dekarbonizācijas perspektīvā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes izmantošanas kondensācijas katlos efektivitāti, izdevīgumu salīdzinājumā ar dabasgāzes izmantošanu un kondensācijas koeficienta ietekmēšanu uz katla lietderības koeficientu. Kā arī izpētīt ar ūdeņradi dabasgāzes bagātināšanu, to uzglabāšanas un esošo sistēmu izmantošanas iespējas, izpētīt saistītos likumdošanas jautājumus un patstāvīgi veikt aprēķinu daļu. Maģistra darbs sastāv no 2 daļām: Analītiskā daļa - tiek izpētīta ar ūdeņradi dabasgāzes bagātināšana, likumdošana, ietekme uz tautsaimniecību un ieguvums klimata neitralitātei un uzglābšanas iespēja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē; Pētījuma daļa – tiek noskaidrots reālais kondensācijas katla lietderības koeficients ar izmantoto ūdens tvaika kondensātu, salīdzināts dabasgāzes un ar ūdeņradi bagātinātas dabasgāzes ar dažādu ūdeņraža saturu efektivitātes un izdevīguma izmantošana pie dažādiem ūdens tvaika kondensācijas koeficientiem. Darbs sastāv no 74 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 20 tabulām, 27 attēliem, 7 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 37 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Dabasgāze, ūdeņraža bagātināšana, gāzes katls, lietderības koeficients
Keywords in English Natural gas, hydrogen enrichment, gas boiler, efficiency
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.06.2022 20:07:27