Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis
Nosaukums angļu valodā Construction project budget execution control model
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kaspars Freimanis
Recenzents Antra Kundziņa
Anotācija Maģistra darba autore: Lāsma Marta Auziņa. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing. Kaspars Freimanis. Maģistra darba temats: Būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darba apjoms ir 80 lappuses, kas sastāv no ievada, 3 daļām- analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā ir iekļauti 15 attēli un 36 tabulas, kā arī 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 21 avoti latviešu valodā un 9 avoti angļu valodā. Maģistra darba iegūtie rezultāti: izstrādāts būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis to papildinot ar faktiskās būvprojekta izpildes kontroles modeli un izdarīti secinājumi un priekšlikumi modeļa pilnveidošanai. Tika analizētas raksturīgākās kļūdas un nepilnības būvdarbu tāmēs, apgrozāmo līdzekļu ietekme uz finanšu pieejamību, kā arī definēti tiešie riski un to vadība konkrētam būvobjektam, izstrādāts naudas plūsmas aprēķins. Papildus tika veikta būvobjekta ģenerāluzņēmēja padziļinātā izpēte jeb Due Diligence, aprakstīts būvniecības process, apzinātas būvdarbu tāmēšanas metodes un veikts būvizmaksu efektivitātes novērtējums un noteikšanas process. Ņemot vērā būvdarbu plānošanas un organizēšanas metodoloģiju un apkopojot iegūtos rezultātus no augstāk minēto darbību veikšanas, tika izstrādāts būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Auziņa L. M. (2022) Būvobjekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darbs L. M. Auziņa, K. Freimanis - Rīga: RTU, RIGWO, profesionālā maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 80 lpp.
Atslēgas vārdi Būvprojekts, budžeta izpilde, kontroles modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction project, budget execution, control model
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2022 14:59:13