Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis
Title in English Construction project budget execution control model
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Kaspars Freimanis
Reviewer Antra Kundziņa
Abstract Maģistra darba autore: Lāsma Marta Auziņa. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing. Kaspars Freimanis. Maģistra darba temats: Būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darba apjoms ir 80 lappuses, kas sastāv no ievada, 3 daļām- analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā ir iekļauti 15 attēli un 36 tabulas, kā arī 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 21 avoti latviešu valodā un 9 avoti angļu valodā. Maģistra darba iegūtie rezultāti: izstrādāts būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis to papildinot ar faktiskās būvprojekta izpildes kontroles modeli un izdarīti secinājumi un priekšlikumi modeļa pilnveidošanai. Tika analizētas raksturīgākās kļūdas un nepilnības būvdarbu tāmēs, apgrozāmo līdzekļu ietekme uz finanšu pieejamību, kā arī definēti tiešie riski un to vadība konkrētam būvobjektam, izstrādāts naudas plūsmas aprēķins. Papildus tika veikta būvobjekta ģenerāluzņēmēja padziļinātā izpēte jeb Due Diligence, aprakstīts būvniecības process, apzinātas būvdarbu tāmēšanas metodes un veikts būvizmaksu efektivitātes novērtējums un noteikšanas process. Ņemot vērā būvdarbu plānošanas un organizēšanas metodoloģiju un apkopojot iegūtos rezultātus no augstāk minēto darbību veikšanas, tika izstrādāts būvprojekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Auziņa L. M. (2022) Būvobjekta budžeta izpildes kontroles modelis. Maģistra darbs L. M. Auziņa, K. Freimanis - Rīga: RTU, RIGWO, profesionālā maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 80 lpp.
Keywords Būvprojekts, budžeta izpilde, kontroles modelis
Keywords in English Construction project, budget execution, control model
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.06.2022 14:59:13