Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Biznesa procesu kontroles rīka izveide pakalpojuma uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Development of Business Process Control Tool for a Service Company
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Tatjana Fjodorova
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Biznesa procesu kontroles rīka izveide pakalpojuma uzņēmumam”. Kā pētāmais uzņēmums tika izvēlēts pakalpojuma un atbalsta centrs SIA “MSC Shared Service Center Riga”, kurš sniedz biroja administratīvos pakalpojumus mātes uzņēmumam un “MSC” grupas sabiedrībām. Darba mērķis ir izpētīt mūsdienu biznesa kontroles rādītāju teorijas un tendences, un izstrādāt kontroles rīku, kas kalpotu SIA “MSC Shared Service Center Riga ” biznesa procesu pārvaldīšanai un lēmumu pieņemšanai. Kā pētāmo biznesa procesu tika izvēlēts “MSC” sabiedrības kreditoru parādu uzskaite un analīze. Bakalaura darbā tiek apskatīti biznesa procesu un kreditoru saistību teorētiskie aspekti, tiek sniegts uzņēmuma SIA „MSC Shared Service Center Riga” vispārējs raksturojums un tā mijiedarbība ar “MSC” grupas sabiedrībām, izvērtētas uzņēmuma saimnieciskās darbības pozitīvās un negatīvās puses, kā arī raksturoti uzņēmuma biznesa procesi un noteikti galvenie veiktspējas radītāji. Darba nobeigumā tiek izstrādāts datu vizualizācijas rīks, ar kuru palīdzību uzņēmuma vadībai ir iespēja kontrolēt galvenos veiktspējas rādītājus un savlaicīgi reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem uzņēmuma biznesa procesos. Kā arī darba beigās tiek apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi kreditoru parādu pārvaldības uzlabošanai uzņēmumā SIA „MSC Shared Service Center Riga”. Bakalaura darbs sastāv no 64 lappusēm, 44 attēliem, 5 tabulām un 8 formulām. Darbā ir izmantoti 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi galvenie veiktspējas radītāji, biznesa process, datu analīze, datu vizualizācija, kreditoru parādi
Atslēgas vārdi angļu valodā key performance indicators, business processes, data analysis, data visualization, accounts payable.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2022 09:24:34