Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Biznesa procesu kontroles rīka izveide pakalpojuma uzņēmumam
Title in English Development of Business Process Control Tool for a Service Company
Department
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Tatjana Fjodorova
Abstract Bakalaura darba temats ir “Biznesa procesu kontroles rīka izveide pakalpojuma uzņēmumam”. Kā pētāmais uzņēmums tika izvēlēts pakalpojuma un atbalsta centrs SIA “MSC Shared Service Center Riga”, kurš sniedz biroja administratīvos pakalpojumus mātes uzņēmumam un “MSC” grupas sabiedrībām. Darba mērķis ir izpētīt mūsdienu biznesa kontroles rādītāju teorijas un tendences, un izstrādāt kontroles rīku, kas kalpotu SIA “MSC Shared Service Center Riga ” biznesa procesu pārvaldīšanai un lēmumu pieņemšanai. Kā pētāmo biznesa procesu tika izvēlēts “MSC” sabiedrības kreditoru parādu uzskaite un analīze. Bakalaura darbā tiek apskatīti biznesa procesu un kreditoru saistību teorētiskie aspekti, tiek sniegts uzņēmuma SIA „MSC Shared Service Center Riga” vispārējs raksturojums un tā mijiedarbība ar “MSC” grupas sabiedrībām, izvērtētas uzņēmuma saimnieciskās darbības pozitīvās un negatīvās puses, kā arī raksturoti uzņēmuma biznesa procesi un noteikti galvenie veiktspējas radītāji. Darba nobeigumā tiek izstrādāts datu vizualizācijas rīks, ar kuru palīdzību uzņēmuma vadībai ir iespēja kontrolēt galvenos veiktspējas rādītājus un savlaicīgi reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem uzņēmuma biznesa procesos. Kā arī darba beigās tiek apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi kreditoru parādu pārvaldības uzlabošanai uzņēmumā SIA „MSC Shared Service Center Riga”. Bakalaura darbs sastāv no 64 lappusēm, 44 attēliem, 5 tabulām un 8 formulām. Darbā ir izmantoti 32 informācijas avoti.
Keywords galvenie veiktspējas radītāji, biznesa process, datu analīze, datu vizualizācija, kreditoru parādi
Keywords in English key performance indicators, business processes, data analysis, data visualization, accounts payable.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.06.2022 09:24:34