Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Termoelektrostaciju iekārtu defektu klasifikācijas sistēmas izstrāde un tās pielietošana defektu cēloņu novērtēšanai
Nosaukums angļu valodā Development of power plants’ equipment defect classification system and it’s application in assessment of the defects’ causes 
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Otto Krickis 
Recenzents Jānis Mertens
Anotācija Diplomprojekts ir veltīts AS "Latvenergo" termoelektrocentrāļu defektu un atteiču uzskaites sistēmas pilnveidošanai, izstrādājot defektu klasifikācijas sistēmu, kas būtu pielietojams ne tikai defektu klasificēšanā un novērtēšanā, bet arī atgadījumu statistikas ieguvē, defektu cēloņu analīzē, kā arī citur. Diplomprojektu veido ievads, teorētiski analītiskā daļa, defektu klasifikācijas sistēmas metodoloģijas apraksts un reāla termoelektrostacijas bojājuma cēloņu analīze, pielietojot izstrādāto klasifikāciju. Diplomprojektā pirmajā nodaļā ir aprakstīta AS "Latvenergo" termoelektrostaciju pašreizējā situācija defektu konstatēšanā, uzskaitē un analīzē, tiek apskatīta defektu cēloņu analīzes vispārīgie procesi un metodika, kā arī tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite pēc LEK026 standarta. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēs identificētie defektu dati, staciju iekārtu un to sistēmu operatīvo apzīmējumu pielietošanas īpatnības, un izstrādāta operatīvo apzīmējumu sadalīšanas metodoloģija. Korekti sadalītie operatīvie apzīmējumi tiek izmantoti kā pamats defektu klasifikācijas sistēmas izstrādē, kas sastāv no 15 defekta klasifikācijām un 7 defekta novērtēšanas iedalījumiem. Klasifikāciju veido operatīvo apzīmējumu kodu iedalījums, izstrādātā kritiskuma karte un defekta klasifikācijas grupas, kas tiek balstītas uz VGB PowerTech un Latvijas energostandartu (LEK) materiāliem un ņemts vērā defektu reģistrācijas iespējamības un informācijas apjoms. Trešajā nodaļā, ar izstrādātās defektu klasifikācijas sistēmas metodēm, tiek klasificēts AS “Latvenergo” termoelektrostacijā noticis defekts, veikta tā cēloņa analīze ar aprēķinu un simulāciju palīdzību, noslēgumā veicot defekta novērtēšanu, izdarot secinājumus par klasifikācijas sistēmas pielietošanu reāla defekta analīzē. Darba praktisko nozīmi veido AS "Latvenergo" un citu organizāciju iespēja izmantot iegūtos rezultātus un metodoloģiju defektu uzskaites un cēloņu analīzes pilnveidošanā, defektu klasifikācijas un novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Darba apjoms ir 80 lappuses, tajā iekļaujot 14 attēlus, 24 tabulas, 8 pielikumus un 30 literatūras avotus. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi termoelektrostacijas, operatīvie apzīmējumi, defekti, klasifikācija, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā thermal power plants, operational designation, defect, classification, evaluation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 13:54:53