Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Termoelektrostaciju iekārtu defektu klasifikācijas sistēmas izstrāde un tās pielietošana defektu cēloņu novērtēšanai
Title in English Development of power plants’ equipment defect classification system and it’s application in assessment of the defects’ causes 
Department
Scientific advisor Otto Krickis 
Reviewer Jānis Mertens
Abstract Diplomprojekts ir veltīts AS "Latvenergo" termoelektrocentrāļu defektu un atteiču uzskaites sistēmas pilnveidošanai, izstrādājot defektu klasifikācijas sistēmu, kas būtu pielietojams ne tikai defektu klasificēšanā un novērtēšanā, bet arī atgadījumu statistikas ieguvē, defektu cēloņu analīzē, kā arī citur. Diplomprojektu veido ievads, teorētiski analītiskā daļa, defektu klasifikācijas sistēmas metodoloģijas apraksts un reāla termoelektrostacijas bojājuma cēloņu analīze, pielietojot izstrādāto klasifikāciju. Diplomprojektā pirmajā nodaļā ir aprakstīta AS "Latvenergo" termoelektrostaciju pašreizējā situācija defektu konstatēšanā, uzskaitē un analīzē, tiek apskatīta defektu cēloņu analīzes vispārīgie procesi un metodika, kā arī tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite pēc LEK026 standarta. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēs identificētie defektu dati, staciju iekārtu un to sistēmu operatīvo apzīmējumu pielietošanas īpatnības, un izstrādāta operatīvo apzīmējumu sadalīšanas metodoloģija. Korekti sadalītie operatīvie apzīmējumi tiek izmantoti kā pamats defektu klasifikācijas sistēmas izstrādē, kas sastāv no 15 defekta klasifikācijām un 7 defekta novērtēšanas iedalījumiem. Klasifikāciju veido operatīvo apzīmējumu kodu iedalījums, izstrādātā kritiskuma karte un defekta klasifikācijas grupas, kas tiek balstītas uz VGB PowerTech un Latvijas energostandartu (LEK) materiāliem un ņemts vērā defektu reģistrācijas iespējamības un informācijas apjoms. Trešajā nodaļā, ar izstrādātās defektu klasifikācijas sistēmas metodēm, tiek klasificēts AS “Latvenergo” termoelektrostacijā noticis defekts, veikta tā cēloņa analīze ar aprēķinu un simulāciju palīdzību, noslēgumā veicot defekta novērtēšanu, izdarot secinājumus par klasifikācijas sistēmas pielietošanu reāla defekta analīzē. Darba praktisko nozīmi veido AS "Latvenergo" un citu organizāciju iespēja izmantot iegūtos rezultātus un metodoloģiju defektu uzskaites un cēloņu analīzes pilnveidošanā, defektu klasifikācijas un novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Darba apjoms ir 80 lappuses, tajā iekļaujot 14 attēlus, 24 tabulas, 8 pielikumus un 30 literatūras avotus. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Keywords termoelektrostacijas, operatīvie apzīmējumi, defekti, klasifikācija, novērtēšana
Keywords in English thermal power plants, operational designation, defect, classification, evaluation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 13:54:53