Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ''Autoceļu segas atjaunošanas metodes un to ekonomiskais novērtējums''; inženierprojekts ''Autoceļa P10 posmā Ikšķile – Tīnūži pārbūve''
Nosaukums angļu valodā ''Road Pavement Restoration Methods and their Economic Evaluation''; Engineering Design Project ''Reconstruction of the Highway P10 in the Section Ikšķile - Tīnūži''
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Aldis Zaļaiskalns
Anotācija Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīta tēma “Autoceļu segas atjaunošanas metodes un to ekonomiskais novērtējums”. Darba mērķis ir apkopot segas un segumu atjaunošanas metožu daudzveidību un izvērtēt (noskaidrot) metožu labāko pielietojuma brīdi. Izvērtēt autoceļa tīkla uzturēšanas pieejas un racionāla izdevumu pārraudzība, kas piedāvā vislielāko ieguldījumu atdevi. Izvirzītie darba uzdevumi: 1. Izpētīt un apkopot visu pieejamo literatūru bakalaura darba tēmas robežās; 2. Apskatīt ceļa seguma bojājuma veidus un noteikt to cēloņus; 3. Izprast ceļa seguma stāvokļa noteikšanas nozīmi un metodiku; 4. Izvērtēt un apkopot autoceļu segas un seguma atjaunošanas metožu daudzveidību; 5. Izprast katras atjaunošanas metodes labāko pielietojuma brīdi atkarībā no atjaunojamā ceļa posma stāvokļa; 6. Noteikt atjaunošanas metožu aptuvenās izmaksas un to vidējo kalpotspēju; 7. Noteikt un salīdzināt autoceļa tīkla uzturēšanas pieejas. Tēmas ietveros tika veikta segas/seguma atjaunošanas metožu ekonomisks novērtējums, kā rezultātā tika noskaidrotas metožu labākais pielietojuma brīdis atkarībā no atjaunojamā ceļa posma stāvokļa. Tika apzināti rīki, kuri var optimizēt ceļa tīkla uzturēšanu, vairāku projektu salīdzinājums. Bakalaura darba otrajā daļā ir izstrādāts inženierprojekts “Autoceļa P10 posmā Ikšķile – Tīnūži pārbūve”. Būvprojekta mērķis ir izstrādāt tehnisko projektu, atbilstoši kuram varēs veikt ceļa pārbūves darbus, tā nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspēju, satiksmes drošību, autobraucēju komfortu un optimizētu minētā ceļa uzturēšanu ziemas periodā. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 192 lapas, darbā ievietoti 63 attēli (t.sk. fotogrāfijas), 21 tabula, 10 rasējumi un 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Seguma atjaunošanas metodes, segas atjaunošanas metodes, cbtm, cbgm, cbv
Atslēgas vārdi angļu valodā Road pavement restoration methods, cbtm, cbgm, cbv, slurry seal, fog seal, microsurfacing
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 13:49:39