Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Autoceļu segas atjaunošanas metodes un to ekonomiskais novērtējums''; inženierprojekts ''Autoceļa P10 posmā Ikšķile – Tīnūži pārbūve''
Title in English ''Road Pavement Restoration Methods and their Economic Evaluation''; Engineering Design Project ''Reconstruction of the Highway P10 in the Section Ikšķile - Tīnūži''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer Aldis Zaļaiskalns
Abstract Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīta tēma “Autoceļu segas atjaunošanas metodes un to ekonomiskais novērtējums”. Darba mērķis ir apkopot segas un segumu atjaunošanas metožu daudzveidību un izvērtēt (noskaidrot) metožu labāko pielietojuma brīdi. Izvērtēt autoceļa tīkla uzturēšanas pieejas un racionāla izdevumu pārraudzība, kas piedāvā vislielāko ieguldījumu atdevi. Izvirzītie darba uzdevumi: 1. Izpētīt un apkopot visu pieejamo literatūru bakalaura darba tēmas robežās; 2. Apskatīt ceļa seguma bojājuma veidus un noteikt to cēloņus; 3. Izprast ceļa seguma stāvokļa noteikšanas nozīmi un metodiku; 4. Izvērtēt un apkopot autoceļu segas un seguma atjaunošanas metožu daudzveidību; 5. Izprast katras atjaunošanas metodes labāko pielietojuma brīdi atkarībā no atjaunojamā ceļa posma stāvokļa; 6. Noteikt atjaunošanas metožu aptuvenās izmaksas un to vidējo kalpotspēju; 7. Noteikt un salīdzināt autoceļa tīkla uzturēšanas pieejas. Tēmas ietveros tika veikta segas/seguma atjaunošanas metožu ekonomisks novērtējums, kā rezultātā tika noskaidrotas metožu labākais pielietojuma brīdis atkarībā no atjaunojamā ceļa posma stāvokļa. Tika apzināti rīki, kuri var optimizēt ceļa tīkla uzturēšanu, vairāku projektu salīdzinājums. Bakalaura darba otrajā daļā ir izstrādāts inženierprojekts “Autoceļa P10 posmā Ikšķile – Tīnūži pārbūve”. Būvprojekta mērķis ir izstrādāt tehnisko projektu, atbilstoši kuram varēs veikt ceļa pārbūves darbus, tā nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspēju, satiksmes drošību, autobraucēju komfortu un optimizētu minētā ceļa uzturēšanu ziemas periodā. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 192 lapas, darbā ievietoti 63 attēli (t.sk. fotogrāfijas), 21 tabula, 10 rasējumi un 40 literatūras avoti.
Keywords Seguma atjaunošanas metodes, segas atjaunošanas metodes, cbtm, cbgm, cbv
Keywords in English Road pavement restoration methods, cbtm, cbgm, cbv, slurry seal, fog seal, microsurfacing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 13:49:39