Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcija Talsos
Nosaukums angļu valodā Development concept of multi-apartment residential houses in Talsi
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Ineta Geipele
Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcija Talsos”. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kurš izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā, lai iegūtu profesionālo maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Pētījuma mērķis ir izpētot dzīvojamā fonda attīstības esošās situācijas rādītājus un normatīvos aktus, izstrādāt priekšlikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcijas pielietojumiem un principiem Talsos. Darba hipotēze – lai varētu attīstīties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Talsu pilsētā, ir nepieciešams valsts un pašvaldības atbalsts gan māju atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumu veikšanai, labiekārtošanas darbu izpildei, kā arī īres mājokļu būvniecības attīstībai. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām pamatdaļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, kur: • analītiskajā daļā autore ir pētījusi mājokļu raksturojumu, demogrāfisko situāciju un nodarbinātību Talsu pilsētā. Apskatītas Talsu vecpilsētas apbūves noteikumu prasības, kā arī veiktas dzīvojamā fonda pārvaldnieku Talsos SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax 2” finanšu analīzes; • teorētiskā daļā ir apskatīta dzīvojamo māju attīstība Latvijā, dzīvojamo māju pārvaldīšanas reglamentējošie normatīvie akti. Analizētas Talsu novada pašvaldības un Finanšu institūcijas Altum (turpmāk – Altum) finansējuma piesaistes iespējas nekustamo īpašumu attīstībā un jaunu zema īres mājokļu būvniecībai; • praktiskajā daļā ir veikta SVID analīze Talsu pilsētai un izstrādāti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcijas principi un pielietojums, kas ir arī maģistra darba praktiskā vērtība un darba novitāte. Balstoties uz izstrādāto maģistra darbu, autore ir devusi secinājumus un priekšlikumus Dzīvojamo māju attīstībai Talsu pilsētā.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, attīstība, remonts, atjaunošana, pārbūve, pašvaldība, Altum, pārvaldnieks, īpašnieks, finanšu analīze, SVID analīze, vecpilsēta, normatīvie akti, mājokļu tehniskais raksturojums, demogrāfiskā situācija, rīcības plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-apartment residential houses, development, repair, renovation, reconstruction, municipality, Altum, manager, owner, financial analysis, SWOT analysis, old town, legislation, technical characteristics of housing, demographic situation, action plan
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 13:33:44