Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcija Talsos
Title in English Development concept of multi-apartment residential houses in Talsi
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Iveta Amoliņa
Reviewer Ineta Geipele
Abstract Izvēlētā maģistra darba tēma ir “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcija Talsos”. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kurš izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā, lai iegūtu profesionālo maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Pētījuma mērķis ir izpētot dzīvojamā fonda attīstības esošās situācijas rādītājus un normatīvos aktus, izstrādāt priekšlikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcijas pielietojumiem un principiem Talsos. Darba hipotēze – lai varētu attīstīties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Talsu pilsētā, ir nepieciešams valsts un pašvaldības atbalsts gan māju atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumu veikšanai, labiekārtošanas darbu izpildei, kā arī īres mājokļu būvniecības attīstībai. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām pamatdaļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, kur: • analītiskajā daļā autore ir pētījusi mājokļu raksturojumu, demogrāfisko situāciju un nodarbinātību Talsu pilsētā. Apskatītas Talsu vecpilsētas apbūves noteikumu prasības, kā arī veiktas dzīvojamā fonda pārvaldnieku Talsos SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax 2” finanšu analīzes; • teorētiskā daļā ir apskatīta dzīvojamo māju attīstība Latvijā, dzīvojamo māju pārvaldīšanas reglamentējošie normatīvie akti. Analizētas Talsu novada pašvaldības un Finanšu institūcijas Altum (turpmāk – Altum) finansējuma piesaistes iespējas nekustamo īpašumu attīstībā un jaunu zema īres mājokļu būvniecībai; • praktiskajā daļā ir veikta SVID analīze Talsu pilsētai un izstrādāti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstības koncepcijas principi un pielietojums, kas ir arī maģistra darba praktiskā vērtība un darba novitāte. Balstoties uz izstrādāto maģistra darbu, autore ir devusi secinājumus un priekšlikumus Dzīvojamo māju attīstībai Talsu pilsētā.
Keywords Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, attīstība, remonts, atjaunošana, pārbūve, pašvaldība, Altum, pārvaldnieks, īpašnieks, finanšu analīze, SVID analīze, vecpilsēta, normatīvie akti, mājokļu tehniskais raksturojums, demogrāfiskā situācija, rīcības plāns
Keywords in English Multi-apartment residential houses, development, repair, renovation, reconstruction, municipality, Altum, manager, owner, financial analysis, SWOT analysis, old town, legislation, technical characteristics of housing, demographic situation, action plan
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 13:33:44