Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Matemātiskais modelis komercbanku juridisko klientu maksātnespējas varbūtības noteikšanai
Nosaukums angļu valodā Mathematical Model for Determination Commercial Bank's Legal Customers Probability of Default
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Jegors Fjodorovs
Recenzents Marina Kudinska
Anotācija Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, rezultāti un secinājumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 23 attēli, 22 tabulas, 18 formulas un 12 pielikumi. Darba satura izstrādei tikai izmantoti 38 informācijas avoti. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorētisko informāciju, izstrādāt automātiski strādājošo matemātisko modeli, kas ļaus aprēķināt mazo vai vidējo uzņēmumu jeb juridisko personu maksātnespējas varbūtību, pamatojoties uz vēsturiskiem darbības finanšu rādītājiem. Darba gaitā tika savākta, apkopota un izanalizēta informācija par Latvijas uzņēmumu segmentu sadalījumu, to finansēšanas un maksātnespējas tendencēm, ka arī komercbanku nozares darbības efektivitātes pamatnostādnēm. Tika apskatīti vēsturiski izgudroti maksātnespējas modeļi, tajos iekļautos faktori un prognozes ticamības pakāpes. Tika vākti MVU segmenta finanšu dati (bilances, pza), atlasīti finanšu rādītāji un uz tā bāzes, izmantojot loģistiskas regresijas metodi, tika uzbūvēts maksātnespējas prognozēšanas modelis. Papildus darba autore ir veikusi izstrādāta modeļa vizualizāciju Excel vidē pēc lietotājiem draudzīgā principa, ka arī veikusi gala modeļa testēšanas pasākumus, kas uzradīja diezgan augstu modeļa prognozēšanas pakāpi un spēju objektīvi veikt uzņēmumu klasifikāciju.
Atslēgas vārdi Maksātnespēja, varbūtības prognozēšanas modelis, loģistiskā regresija
Atslēgas vārdi angļu valodā Insolvency, probability prediction model, logit regression
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 13:15:18