Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Matemātiskais modelis komercbanku juridisko klientu maksātnespējas varbūtības noteikšanai
Title in English Mathematical Model for Determination Commercial Bank's Legal Customers Probability of Default
Department
Scientific advisor Jegors Fjodorovs
Reviewer Marina Kudinska
Abstract Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, rezultāti un secinājumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 23 attēli, 22 tabulas, 18 formulas un 12 pielikumi. Darba satura izstrādei tikai izmantoti 38 informācijas avoti. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorētisko informāciju, izstrādāt automātiski strādājošo matemātisko modeli, kas ļaus aprēķināt mazo vai vidējo uzņēmumu jeb juridisko personu maksātnespējas varbūtību, pamatojoties uz vēsturiskiem darbības finanšu rādītājiem. Darba gaitā tika savākta, apkopota un izanalizēta informācija par Latvijas uzņēmumu segmentu sadalījumu, to finansēšanas un maksātnespējas tendencēm, ka arī komercbanku nozares darbības efektivitātes pamatnostādnēm. Tika apskatīti vēsturiski izgudroti maksātnespējas modeļi, tajos iekļautos faktori un prognozes ticamības pakāpes. Tika vākti MVU segmenta finanšu dati (bilances, pza), atlasīti finanšu rādītāji un uz tā bāzes, izmantojot loģistiskas regresijas metodi, tika uzbūvēts maksātnespējas prognozēšanas modelis. Papildus darba autore ir veikusi izstrādāta modeļa vizualizāciju Excel vidē pēc lietotājiem draudzīgā principa, ka arī veikusi gala modeļa testēšanas pasākumus, kas uzradīja diezgan augstu modeļa prognozēšanas pakāpi un spēju objektīvi veikt uzņēmumu klasifikāciju.
Keywords Maksātnespēja, varbūtības prognozēšanas modelis, loģistiskā regresija
Keywords in English Insolvency, probability prediction model, logit regression
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 13:15:18