Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums E-komercijas biznesa modeļa izstrāde ABB Latvija
Nosaukums angļu valodā Development of ecommerce business model for ABB Latvia
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Jānis Caune
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Maģistra darba “E-komercijas biznesa modeļa izstrāde ABB Latvia” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas "Inovācijas un uzņēmējdarbība" students Agris Veliks. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt izmaiņas esošajā biznesa modelī, izstrādājot e-komercijas biznesa modeli uzņēmumam ABB Latvia. Mērķa sasniegšanai tika formulēti šādi pētījuma jautājumi: 1. Kāds ir e-komercijas biznesa kā patstāvīga biznesa virziena ar konkurences priekšrocībām potenciāls? 2. Kā izstrādāt un ieviest veiksmīgu e-komercijas biznesa modeli un kādi faktori var ietekmēt veiksmīgu e-komercijas biznesa modeļa ieviešanu uzņēmumā ABB Latvia? 3. Kādas ir nepieciešamās investīcijas un resursi, un kāds ir piemērotākais biznesa modelis e-komercijas attīstībai uzņēmumā ABB Latvia? Darba struktūru veido ievads, teorētiskais, analītiskais un praktiskais ietvars, secinājumi un priekšlikumi, kā arī literatūras avotu saraksts. Teorētiskajā daļā autors sniedz e-komercijas teorētisko ietvaru un pētījumam nepieciešamo metodoloģiju. Analītiskajā daļā ir veikta satura analīze un kvalitatīvo datu ieguve, veicot klientu aptaujas un intervijas. Darba praktiskajā daļā sniegts pētījuma jautājumu izvērtējums, pamatojoties uz teorētiskā un analītiskā ietvara rezultātiem. Tajā ietverti priekšlikumi un iespējamie risinājumi, kas pamatoti ar statistiku un aprēķiniem. Darba apjoms ir 118 lappuses. Tajā ir 32 attēli, 4 tabulas, 12 pielikumi un 75 atsauces.
Atslēgas vārdi E-komercija, biznesa modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, business model.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 20:08:55