Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language E-komercijas biznesa modeļa izstrāde ABB Latvija
Title in English Development of ecommerce business model for ABB Latvia
Department
Scientific advisor Jānis Caune
Reviewer Uldis Cimdiņš
Abstract Maģistra darba “E-komercijas biznesa modeļa izstrāde ABB Latvia” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas "Inovācijas un uzņēmējdarbība" students Agris Veliks. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt izmaiņas esošajā biznesa modelī, izstrādājot e-komercijas biznesa modeli uzņēmumam ABB Latvia. Mērķa sasniegšanai tika formulēti šādi pētījuma jautājumi: 1. Kāds ir e-komercijas biznesa kā patstāvīga biznesa virziena ar konkurences priekšrocībām potenciāls? 2. Kā izstrādāt un ieviest veiksmīgu e-komercijas biznesa modeli un kādi faktori var ietekmēt veiksmīgu e-komercijas biznesa modeļa ieviešanu uzņēmumā ABB Latvia? 3. Kādas ir nepieciešamās investīcijas un resursi, un kāds ir piemērotākais biznesa modelis e-komercijas attīstībai uzņēmumā ABB Latvia? Darba struktūru veido ievads, teorētiskais, analītiskais un praktiskais ietvars, secinājumi un priekšlikumi, kā arī literatūras avotu saraksts. Teorētiskajā daļā autors sniedz e-komercijas teorētisko ietvaru un pētījumam nepieciešamo metodoloģiju. Analītiskajā daļā ir veikta satura analīze un kvalitatīvo datu ieguve, veicot klientu aptaujas un intervijas. Darba praktiskajā daļā sniegts pētījuma jautājumu izvērtējums, pamatojoties uz teorētiskā un analītiskā ietvara rezultātiem. Tajā ietverti priekšlikumi un iespējamie risinājumi, kas pamatoti ar statistiku un aprēķiniem. Darba apjoms ir 118 lappuses. Tajā ir 32 attēli, 4 tabulas, 12 pielikumi un 75 atsauces.
Keywords E-komercija, biznesa modelis
Keywords in English E-commerce, business model.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 20:08:55