Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Pašvaldības projektu ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu novērtējums Liepājas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the Impact of Municipal Projects on Human Resource Capital in the City of Liepaja
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Vieslektore G.Smalkā
Anotācija Maģistra profesionālās studijas darba temats ir "Pašvaldības projektu ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu novērtējums Liepājas pilsētā". Darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras 2.kursa students Aleksejs Vasiļjevs, darba zinātniskais vadītājs ir ekonomikas zinātņu doktore, asociētais profesors Tatjana Survilo. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Profesionālā maģistra mērķis ir novērtēt Liepājas pilsētas pašpārvaldes esošos projektus, kas jau ir īstenoti un tiek realizēti šobrīd vai tiek plānoti, ietekmi uz cilvēkkapitālu pilsētā un izstrādāt priekšlikumus par to, kādus projektus pilsēta varētu attīstīt, lai efektīvi sasniegtu savus mērķus, kas palīdzēs uzlabot cilvēkresursu kapitālu Liepājas pilsēta, kā ari optimizēt pilsētas politiku attiecībā uz jaunu un esošo uzņēmumu attīstību, atbalstu un nodokļu atvieglojumiem noteiktos perspektīvos komercdarbībās veidos, piemēram, IT-tehnoloģiju nozarē un mājokļu īres tirgū, kā arī pamatot šos projektus no ekonomiskā viedokļa un no ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu viedokļa ilgtermiņā. Teorētiskajā daļā tiek pētīts par cilvēkkapitāla nozīmi, tā sastāvdaļām un to, kā cilvēkkapitāls ietekmē ekonomisko un sociālo situāciju reģionā. Analitiskajā daļā tiek analizēta situācija Liepājas pilsētā - analizēti demogrāfiskie un ekonomiskie rādītāji, kā arī to attiecības. Tiek izskatīti un analizēti arī pašpārvaldes realizētie projekti. Praktiskajā daļā autors apsver iespēju palielināt cilvēkkapitālu un cilvēkresursus, realizējot jaunus pašvaldības projektus. Autors izvirzīja priekšlikumus IT uzņēmumu izveides un atbalsta apstākļu optimizēšanai, kā arī ierosināja izveidot pilsētā jaunas infrastruktūras objektus. Tāpat tika veikti aprēķini lai ekonomiski pamatot jaunu projektu īstenošanu. Tika secināts, kā realizējot visus darba autora piedāvātos projektus, papildu ieņēmumi pilsētas budžetā 10 gadu laikā var veidot 7 043 181 eiro un šādu projektu īstenošana var ieteikt pilsētu kā izcilu vietu IT biznesam ar optimālu infrastruktūru, skaidru un konkurētspējīgu nodokļu politiku, pieejamiem speciālistiem un attīstītiem vietējiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Darbs sastāv no 110 lapām, 19 tabulām un 38 attēliem. Atslegas vārdi: Liepājas pilsēta, cilvēkkapitāls, demogrāfija, pašvaldības projekti.
Atslēgas vārdi Liepājas pilsēta, cilvēkkapitāls, demogrāfija, pašvaldības projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā city of Liepaja, human capital, demography, municipal projects
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 16:29:30