Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Pašvaldības projektu ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu novērtējums Liepājas pilsētā
Title in English Evaluation of the Impact of Municipal Projects on Human Resource Capital in the City of Liepaja
Department
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Vieslektore G.Smalkā
Abstract Maģistra profesionālās studijas darba temats ir "Pašvaldības projektu ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu novērtējums Liepājas pilsētā". Darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras 2.kursa students Aleksejs Vasiļjevs, darba zinātniskais vadītājs ir ekonomikas zinātņu doktore, asociētais profesors Tatjana Survilo. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Profesionālā maģistra mērķis ir novērtēt Liepājas pilsētas pašpārvaldes esošos projektus, kas jau ir īstenoti un tiek realizēti šobrīd vai tiek plānoti, ietekmi uz cilvēkkapitālu pilsētā un izstrādāt priekšlikumus par to, kādus projektus pilsēta varētu attīstīt, lai efektīvi sasniegtu savus mērķus, kas palīdzēs uzlabot cilvēkresursu kapitālu Liepājas pilsēta, kā ari optimizēt pilsētas politiku attiecībā uz jaunu un esošo uzņēmumu attīstību, atbalstu un nodokļu atvieglojumiem noteiktos perspektīvos komercdarbībās veidos, piemēram, IT-tehnoloģiju nozarē un mājokļu īres tirgū, kā arī pamatot šos projektus no ekonomiskā viedokļa un no ietekmes uz cilvēkresursu kapitālu viedokļa ilgtermiņā. Teorētiskajā daļā tiek pētīts par cilvēkkapitāla nozīmi, tā sastāvdaļām un to, kā cilvēkkapitāls ietekmē ekonomisko un sociālo situāciju reģionā. Analitiskajā daļā tiek analizēta situācija Liepājas pilsētā - analizēti demogrāfiskie un ekonomiskie rādītāji, kā arī to attiecības. Tiek izskatīti un analizēti arī pašpārvaldes realizētie projekti. Praktiskajā daļā autors apsver iespēju palielināt cilvēkkapitālu un cilvēkresursus, realizējot jaunus pašvaldības projektus. Autors izvirzīja priekšlikumus IT uzņēmumu izveides un atbalsta apstākļu optimizēšanai, kā arī ierosināja izveidot pilsētā jaunas infrastruktūras objektus. Tāpat tika veikti aprēķini lai ekonomiski pamatot jaunu projektu īstenošanu. Tika secināts, kā realizējot visus darba autora piedāvātos projektus, papildu ieņēmumi pilsētas budžetā 10 gadu laikā var veidot 7 043 181 eiro un šādu projektu īstenošana var ieteikt pilsētu kā izcilu vietu IT biznesam ar optimālu infrastruktūru, skaidru un konkurētspējīgu nodokļu politiku, pieejamiem speciālistiem un attīstītiem vietējiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Darbs sastāv no 110 lapām, 19 tabulām un 38 attēliem. Atslegas vārdi: Liepājas pilsēta, cilvēkkapitāls, demogrāfija, pašvaldības projekti.
Keywords Liepājas pilsēta, cilvēkkapitāls, demogrāfija, pašvaldības projekti
Keywords in English city of Liepaja, human capital, demography, municipal projects
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 16:29:30