Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Pēc garantijas periodā medicīniskās aparatūras funkcionalitātes degradācija
Nosaukums angļu valodā Degradation of functionality medical equipment in post-warranty period
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Maija Radziņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Vladislavs Gžibovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil. Jurijs Dehtjars Bakalaura darba temats: Pēc garantijas periodā medicīniskās aparatūras funkcionalitātes degradācija. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt medicīniskās aparatūras degradācijas tendences pēc garantijas perioda beigām, lietojot pieejamos statistiskus datus par medicīnisko iekārtu funkcionālo pārbaužu rezultātiem. Pētījumā tika veikta statistiskā analīze, bāzēta uz uzticības teorijas. Tika salīdzināti dati par dažādu medicīnisko iekārtu tipu funkcionālo pārbaužu rezultātiem, ka arī tika ņemti vērā doto iekārtu ražošanas gadi. Analīzes rezultātā tika konstatēta sakarība starp medicīnisko iekārtu tipiem un vecumu un degradācijas rādītāju sadalījumu, proti, tika noteikts, kā degradācijas rādītāji (skaitliskās vērtības) ir atkarīgi no iekārtu tipa un vecuma. Tika veikti secinājumi un priekšlikumi iespējamam pētījuma turpinājumam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā un pētījumu daļa, pētījuma rezultāti un analīzes, secinājumi, izmantotas literatūras un avotu saraksts un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 59 lapaspuses, no tām 7 lapaspuses ir pielikumi. Darbā ir iekļauts 23 attēls, 5 tabulas un 13 literatūras atsauce. Bakalaura darba galvenie rezultāti: • Veikta medicīnas iekārtu funkcionālo pārbaužu rezultātu statistiskā analīze Latvijā; • Identificētas likumsakarības starp medicīniskā aprīkojuma vecumu un tā degradāciju; • Identificētas likumsakarības starp medicīnas iekārtu veidiem un to degradāciju; • Ir noteikti medicīniskā aprīkojuma degradācijas statistiskie rādītāji.
Atslēgas vārdi degradācija, medicīna, medicīniskā aparatūra, iekārtas, MK noteikumi, dzīves cikls, pārbaudes, funkcionalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā degradation, medicine, medical equipment, devices, regulations, life cycle, technical checks, functionality
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 11:43:19