Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Pēc garantijas periodā medicīniskās aparatūras funkcionalitātes degradācija
Title in English Degradation of functionality medical equipment in post-warranty period
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer Maija Radziņa
Abstract Bakalaura darba autors: Vladislavs Gžibovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil. Jurijs Dehtjars Bakalaura darba temats: Pēc garantijas periodā medicīniskās aparatūras funkcionalitātes degradācija. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt medicīniskās aparatūras degradācijas tendences pēc garantijas perioda beigām, lietojot pieejamos statistiskus datus par medicīnisko iekārtu funkcionālo pārbaužu rezultātiem. Pētījumā tika veikta statistiskā analīze, bāzēta uz uzticības teorijas. Tika salīdzināti dati par dažādu medicīnisko iekārtu tipu funkcionālo pārbaužu rezultātiem, ka arī tika ņemti vērā doto iekārtu ražošanas gadi. Analīzes rezultātā tika konstatēta sakarība starp medicīnisko iekārtu tipiem un vecumu un degradācijas rādītāju sadalījumu, proti, tika noteikts, kā degradācijas rādītāji (skaitliskās vērtības) ir atkarīgi no iekārtu tipa un vecuma. Tika veikti secinājumi un priekšlikumi iespējamam pētījuma turpinājumam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā un pētījumu daļa, pētījuma rezultāti un analīzes, secinājumi, izmantotas literatūras un avotu saraksts un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 59 lapaspuses, no tām 7 lapaspuses ir pielikumi. Darbā ir iekļauts 23 attēls, 5 tabulas un 13 literatūras atsauce. Bakalaura darba galvenie rezultāti: • Veikta medicīnas iekārtu funkcionālo pārbaužu rezultātu statistiskā analīze Latvijā; • Identificētas likumsakarības starp medicīniskā aprīkojuma vecumu un tā degradāciju; • Identificētas likumsakarības starp medicīnas iekārtu veidiem un to degradāciju; • Ir noteikti medicīniskā aprīkojuma degradācijas statistiskie rādītāji.
Keywords degradācija, medicīna, medicīniskā aparatūra, iekārtas, MK noteikumi, dzīves cikls, pārbaudes, funkcionalitāte
Keywords in English degradation, medicine, medical equipment, devices, regulations, life cycle, technical checks, functionality
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 11:43:19