Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Klientu pieredzes integrēšana Informācijas sistēmu atbalsta nodrošināšanā organizācijā
Nosaukums angļu valodā Integrating customer experience in providing information systems support to an organization
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Kārlis Leimanis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: (Dr.oec)., (docente) Rita Greitāne. Noslēguma darba temats: Klientu pieredzes integrēšana Informācijas sistēmu atbalsta nodrošināšanā organizācijā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 32 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 62 avoti, 24 latviešu, 37 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba gaitā tika izpētīts telekomunikāciju uzņēmuma klientu pieredzes veidojošie elementi no organizācijas skatu punkta. Apskatīta pasaules pieredze klientu pieredzes integrēšanā un uzņēmumu attīstībā. Darba gaitā tika detalizēti analizēti esošie klientu apkalpošanas procesi un izstrādāti jauni, kuros integrēta klientu pieredze, kā procesa sastāvdaļa, balstoties uz ekspertu viedokļiem. Papildus tika izveidotas metrikas, kuras palīdz kontrolēt un uzraudzīt klientu pieredzes integrēšanas līmeni. Uzlabojot klientu pieredzi, uzņēmumam parādās jaunas tirgus iespējas, samazinot konkurenci telekomunikācijas segmentā, piedāvājot cita segmenta, piemēram, telefonu centrāles vai datu centru pakalpojumus vienotā pakalpojumu grozā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Leimanis K. (2022) Klienta pieredzes integrēšana informācijas sistēmu atbalsta nodrošināšanā organizācijā. Maģistra darbs/ K. Leimanis, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība” 109 lpp.
Atslēgas vārdi klienta pieredze, lietotāja pieredze, tehniskā atbalsta process, daudzkanālu saziņa, sadarbības vērtība, telekomunikāciju uzņēmums, līderība, uzņēmuma kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer expierence, User expierence, technical support process, omni channel system, value for customer, telecommunication operator, leadership, culture of organisation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 11:15:00