Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Matemātiskās programmēšanas modeļu lietojums investīciju portfeļa optimizācijā
Nosaukums angļu valodā Application of Mathematical Programming Models for Investment Portfolio Optimization
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Vineta Minkēviča
Recenzents Arnis Kiršners
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts autora sastādītā investīciju portfeļa optimizācijai, pielietojot matemātiskās programmēšanas modeļus. Šī ir plaši pētītā finanšu problēma, kura tiek atrisināta, nosakot optimālo aktīvu svaru kombināciju; risinājuma meklēšanas procesu spēj vienkāršot vairākas optimizācijas metodes un algoritmi. Līdz ar to par bakalaura darba mērķi tika izvirzīta matemātisko programmēšanas modeļu sniegto iespēju, kuras spētu nodrošināt atbalstu optimāliem investīciju lēmumiem, izpēte. Darba struktūru veido trīs daļas. Pirmā daļa satur teorētisko informāciju par dažādiem optimizāciju veidiem un to pielietojumu finanšu nozarē, tajā skaitā arī portfeļa optimizācijā. Otrajā daļā ir aprakstīti dažādi portfeļu tipi un investēšanas stratēģijas, kā arī portfeļos iekļaujamo aktīvu veidi. Trešajā daļā tiek apskatīta portfeļa konstruēšanas loģika un process, kā arī nodemonstrēts lineārās, kvadrātiskās un daudzkritēriju programmēšanas modeļu pielietojums portfeļa optimizācijā. Rezultātā tika aprēķināti rebalansētā portfeļa rādītāji, veikta modeļu un to sniegto iespēju salīdzinošā analīze, kā arī izstrādāti secinājumi par veikto pētījumu. Bakalaura darbā iekļautas 10 formulas, 14 tabulas, 7 attēli, izmantoti 19 literatūras avoti un ir pievienoti 2 pielikumi. Darba apjoms ir 51 lappuse. Atslēgas vārdi: matemātiskā optimizācija, investīciju portfelis, lineārā programmēšana, nelineārā programmēšana, portfeļa optimizācija.
Atslēgas vārdi matemātiskā optimizācija, investīciju portfelis, lineārā programmēšana, nelineārā programmēšana, portfeļa optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā mathematical optimization, investment portfolio, linear programming, nonlinear programming, portfolio optimization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 10:38:18