Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjoma analīze un prognoze Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis and Forecast of Electrical Appliances and Electrical Equipment and their Parts Export in Latvia
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Marina Kudinska
Anotācija Bakalaura darba tēma ir laikrindu modeļu veidošana elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjoma analīzei un prognozēšanai. Darba mērķis ir, balstoties uz laikrindu teorijas un to modeļu konstruēšanas pamatiem, izveidot laikrindu modeļus lietojumprogrammatūrā RStudio, ar kuru palīdzību ir iespējams veikt eksporta apjoma prognozi. Modeļu konstruēšanā tiek iekļauti dati par ārējiem faktoriem, kas ietekmē elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjomu. Prognožu veidošanai tika izmantoti ARMAX, SARMAX un GARCH modeļi. Darbā tiek salīdzināts faktiskais eksporta apjoms ar prognozēto apjomu no 2021.gada jūlija līdz 2021.gada decembrim. Darbs sastāv no trīs daļām, starptautiskās tirdzniecības teorijas apskata, laikrindu analīzes teorijas un tās sastāvdaļu apraksta, laikrindu modeļu veidošanas, prognozēšanas un rezultātu analīzes lietojumprogrammatūrā RStudio. Darba beigās veikti secinājumi par labāko laikrindu modeļu izvēli un izvirzīti priekšlikumi problēmas pētīšanas attīstībai.
Atslēgas vārdi starptautiskā tirdzniecība, eksports, laikrindu analīze, ARMAX, SARMAX, GARCH
Atslēgas vārdi angļu valodā international trade, export, time series analysis, ARMAX, SARMAX, GARCH
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 08:56:38