Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjoma analīze un prognoze Latvijā
Title in English Analysis and Forecast of Electrical Appliances and Electrical Equipment and their Parts Export in Latvia
Department
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer Marina Kudinska
Abstract Bakalaura darba tēma ir laikrindu modeļu veidošana elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjoma analīzei un prognozēšanai. Darba mērķis ir, balstoties uz laikrindu teorijas un to modeļu konstruēšanas pamatiem, izveidot laikrindu modeļus lietojumprogrammatūrā RStudio, ar kuru palīdzību ir iespējams veikt eksporta apjoma prognozi. Modeļu konstruēšanā tiek iekļauti dati par ārējiem faktoriem, kas ietekmē elektroierīču un elektroiekārtu un to detaļu eksporta apjomu. Prognožu veidošanai tika izmantoti ARMAX, SARMAX un GARCH modeļi. Darbā tiek salīdzināts faktiskais eksporta apjoms ar prognozēto apjomu no 2021.gada jūlija līdz 2021.gada decembrim. Darbs sastāv no trīs daļām, starptautiskās tirdzniecības teorijas apskata, laikrindu analīzes teorijas un tās sastāvdaļu apraksta, laikrindu modeļu veidošanas, prognozēšanas un rezultātu analīzes lietojumprogrammatūrā RStudio. Darba beigās veikti secinājumi par labāko laikrindu modeļu izvēli un izvirzīti priekšlikumi problēmas pētīšanas attīstībai.
Keywords starptautiskā tirdzniecība, eksports, laikrindu analīze, ARMAX, SARMAX, GARCH
Keywords in English international trade, export, time series analysis, ARMAX, SARMAX, GARCH
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 08:56:38