Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Noturības ietvars Latvijas pilsētvidē: dinamiskas pieejas dabā balstītu risinājumu ietekme"
Nosaukums angļu valodā "Framing urban resilience for Latvia: effects of policy nature-based solutions within a dynamic approach"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Kārlis Valters
Anotācija Maģistra darba autors ir Emīls Zinkēvičs, un maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU Dr. sc. Ing, profesors Frančesko Romagnoli. Maģistra darba tēma ir "Noturības ietvars Latvijas pilsētvidē: dinamiskas pieejas dabā balstītu risinājumu ietekme". Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lappuses, tajā iekļauti 11 attēli, 6 tabulas un 5 formulu vienādojumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti: 32 avoti latviešu valodā, 74 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir izveidot novērtējuma instrumentu, ar kuru varētu izvērtēt dabā balstīta risinājuma efektivitāti un lietderību pilsētā. Pētījuma teorētiskajā daļā pieejamajā literatūrā tika apskatīta pilsētvides noturība, lai izprastu tās definīciju, raksturojošos aspektus un nozīmi pilsētā. Tika pārskatīta informācija par dabā balstītiem risinājumiem, lai labāk dabā balstītus risinājumus, kas tiktu izskatīts kā iespējamās sastāvdaļas pilsētvidē. Pētījuma praktiskā daļa raksturo pilsētvides noturības ietvaru, izmantojot dažādus rādītājus, kas atspoguļo atšķirīgas jomas, kuras pilsēta pārrauga vai ietekmē. Ietvars tika sadalīts piecās jomās, kas ietekmē pilsētu, kuras ir infrastruktūras, vides, sociālās, ekonomikas un valdības joma. Ietvars tika izmantots, lai salīdzinātu dažādu veidu dabā balstītus risinājumus un to produktivitāti ieviešanas gadījumā pret plūdiem, lai gūtu priekšstatu par labāko scenāriju, kā arī radītu vispārēju rīku šāda veida novērtējumu izveidei, izmantojot multi - kritēriju analīze. Šai analīzei izvēlētie dabā balstītie risinājumi bija caurlaidīgie segumi, zaļie jumti un izbūvētie mitrāji, no kuriem visi trīs dabā balstīti risinājumi tika aprakstīti divos dažādos scenārijos - konservatīvajā un progresīvajā scenārijā. Darba gaitā iegūtie rezultāti liecināja, ka labākais dabā balstītais risinājums pilsētai ir ierīkotie mitrāji.
Atslēgas vārdi dabā balstīti risinājumi, pilsētvides noturība, indikators, daudzkritēriju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā nature-based solutions, urban resilience, indicator, multi-criteria analysis
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 16:05:14