Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Noturības ietvars Latvijas pilsētvidē: dinamiskas pieejas dabā balstītu risinājumu ietekme"
Title in English "Framing urban resilience for Latvia: effects of policy nature-based solutions within a dynamic approach"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Francesco Romagnoli
Reviewer Kārlis Valters
Abstract Maģistra darba autors ir Emīls Zinkēvičs, un maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU Dr. sc. Ing, profesors Frančesko Romagnoli. Maģistra darba tēma ir "Noturības ietvars Latvijas pilsētvidē: dinamiskas pieejas dabā balstītu risinājumu ietekme". Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lappuses, tajā iekļauti 11 attēli, 6 tabulas un 5 formulu vienādojumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti: 32 avoti latviešu valodā, 74 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir izveidot novērtējuma instrumentu, ar kuru varētu izvērtēt dabā balstīta risinājuma efektivitāti un lietderību pilsētā. Pētījuma teorētiskajā daļā pieejamajā literatūrā tika apskatīta pilsētvides noturība, lai izprastu tās definīciju, raksturojošos aspektus un nozīmi pilsētā. Tika pārskatīta informācija par dabā balstītiem risinājumiem, lai labāk dabā balstītus risinājumus, kas tiktu izskatīts kā iespējamās sastāvdaļas pilsētvidē. Pētījuma praktiskā daļa raksturo pilsētvides noturības ietvaru, izmantojot dažādus rādītājus, kas atspoguļo atšķirīgas jomas, kuras pilsēta pārrauga vai ietekmē. Ietvars tika sadalīts piecās jomās, kas ietekmē pilsētu, kuras ir infrastruktūras, vides, sociālās, ekonomikas un valdības joma. Ietvars tika izmantots, lai salīdzinātu dažādu veidu dabā balstītus risinājumus un to produktivitāti ieviešanas gadījumā pret plūdiem, lai gūtu priekšstatu par labāko scenāriju, kā arī radītu vispārēju rīku šāda veida novērtējumu izveidei, izmantojot multi - kritēriju analīze. Šai analīzei izvēlētie dabā balstītie risinājumi bija caurlaidīgie segumi, zaļie jumti un izbūvētie mitrāji, no kuriem visi trīs dabā balstīti risinājumi tika aprakstīti divos dažādos scenārijos - konservatīvajā un progresīvajā scenārijā. Darba gaitā iegūtie rezultāti liecināja, ka labākais dabā balstītais risinājums pilsētai ir ierīkotie mitrāji.
Keywords dabā balstīti risinājumi, pilsētvides noturība, indikators, daudzkritēriju analīze
Keywords in English nature-based solutions, urban resilience, indicator, multi-criteria analysis
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 16:05:14