Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Būvdarbu vadības procesa kvalitātes analīze un pilnveide SIA “RECK”"
Nosaukums angļu valodā "Quality analysis and improvement of the construction management process at “RECK” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Aigars Kalniņš
Anotācija Tarasova A. (2022). Būvdarbu vadības procesa kvalitātes analīze un pilnveide SIA “RECK”. Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. Maija Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 3 avoti latviešu valodā, 50 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 10 lpp. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt SIA “RECK” būvdarbu vadības procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus būvdarbu vadības procesa kvalitātes pilnveidei. Pirmajā daļā tiek analizēta pieejamā zinātniskā literatūra par kvalitātes vadības sistēmu, procesa jēdzienu, būvdarbu vadības procesa jēdzienu, būvdarbu vadības procesa ietekmes faktoriem, kvalitātes vadības sistēmas lomu būvdarbu procesā un pētījumu metodoloģiju. Otrajā daļā tika pētīta SIA “RECK” uzņēmuma darbība, veikta analīze uzņēmuma procesiem, analizēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma, veikts iekšējais audits trīs uzņēmuma nodaļām, kā arī tika veikta analīze būvdarbu vadības procesam, pielietojot Delfi metodi, tādējādi nosakot būvdarbu vadības procesa ietekmes riskus. Tika veikta arī FMEA metodes pielietošana būvdarbu vadības procesa ietekmes faktoriem un tika veikta uzņēmuma ekonomisko rādītāju analīze. Trešajā daļā, pamatojoties uz veikto iekšējo auditu, FMEA metodes pielietojumu un Delfi metodi, izstrādāti trīs būvdarbu vadības procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotās pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un analizēts uzņēmuma finansiālais ieguvums. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir tas, ka uzņēmumam ir nepieciešams ieviest kvalitātes vadītāja asistenta amatu, kas palīdzēs izstrādāt dažādas procedūras, veiks regulārus iekšējos auditus, kā arī izstrādās dažādus pilnveidojamos procesus – piegādātāju novērtēšanas reģistru, neatbilstību reģistru. Otrs būtiskākais priekšlikums ir tas, ka uzņēmumam ir nepieciešams ieviest savā darbībā materiālu pārvaldības sistēmu, kas būtiski samazinās materiālu zudumus un ietaupīs uzņēmuma finanšu un laika resursus.
Atslēgas vārdi Būvdarbu vadības process, kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction management process, quality management
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 14:09:58