Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Būvdarbu vadības procesa kvalitātes analīze un pilnveide SIA “RECK”"
Title in English "Quality analysis and improvement of the construction management process at “RECK” Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Aigars Kalniņš
Abstract Tarasova A. (2022). Būvdarbu vadības procesa kvalitātes analīze un pilnveide SIA “RECK”. Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. Maija Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 3 avoti latviešu valodā, 50 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 10 lpp. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt SIA “RECK” būvdarbu vadības procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus būvdarbu vadības procesa kvalitātes pilnveidei. Pirmajā daļā tiek analizēta pieejamā zinātniskā literatūra par kvalitātes vadības sistēmu, procesa jēdzienu, būvdarbu vadības procesa jēdzienu, būvdarbu vadības procesa ietekmes faktoriem, kvalitātes vadības sistēmas lomu būvdarbu procesā un pētījumu metodoloģiju. Otrajā daļā tika pētīta SIA “RECK” uzņēmuma darbība, veikta analīze uzņēmuma procesiem, analizēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma, veikts iekšējais audits trīs uzņēmuma nodaļām, kā arī tika veikta analīze būvdarbu vadības procesam, pielietojot Delfi metodi, tādējādi nosakot būvdarbu vadības procesa ietekmes riskus. Tika veikta arī FMEA metodes pielietošana būvdarbu vadības procesa ietekmes faktoriem un tika veikta uzņēmuma ekonomisko rādītāju analīze. Trešajā daļā, pamatojoties uz veikto iekšējo auditu, FMEA metodes pielietojumu un Delfi metodi, izstrādāti trīs būvdarbu vadības procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotās pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un analizēts uzņēmuma finansiālais ieguvums. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir tas, ka uzņēmumam ir nepieciešams ieviest kvalitātes vadītāja asistenta amatu, kas palīdzēs izstrādāt dažādas procedūras, veiks regulārus iekšējos auditus, kā arī izstrādās dažādus pilnveidojamos procesus – piegādātāju novērtēšanas reģistru, neatbilstību reģistru. Otrs būtiskākais priekšlikums ir tas, ka uzņēmumam ir nepieciešams ieviest savā darbībā materiālu pārvaldības sistēmu, kas būtiski samazinās materiālu zudumus un ietaupīs uzņēmuma finanšu un laika resursus.
Keywords Būvdarbu vadības process, kvalitātes vadība
Keywords in English Construction management process, quality management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 14:09:58