Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izložu un azartspēļu nodokļa pilnveidošanas modeļi un to ietekmes uz azartspēļu tirgu Latvijā novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Models to Improve Lottery and Gambling Tax and Assessment of Their Impact on the Gambling in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Izložu un azartspēļu nodokļa pilnveidošanas modeļi un to ietekmes uz azartspēļu tirgu Latvijā novērtējums”. Maģistra darba aktualitāte ir pamatojama ar izskanējušo informāciju plašsaziņas līdzekļos par azartspēļu zāļu slēgšanu Rīgas administratīvajā teritorijā un aktuālajām diskusijām par azartspēļu nozari kopumā, tās pienesumu valsts un pašvaldību budžetos un negatīvo ietekmi uz sabiedrību. Darba mērķis ir novērtēt Izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu pilnveidošanas modeļu ietekmi uz ieņēmumiem valsts un pašvaldību budžetos, kā arī uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu Latvijā. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi analizēt Baltijas valstu izložu un azartspēļu regulējošo tiesību aktus un veikt to salīdzinājumu; analizēt Baltijas valstu izložu un azartspēļu nodokļu likmes un nodevu apjomu; novērtēt Baltijas valstu ieņēmumus no izložu un azartspēļu nodokļiem un nodevām; veikt Latvijas izložu un azartspēļu nozares izpēti; izstrādāt Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļus; novērtēt Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļu ietekmi uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu un valsts budžeta ieņēmumiem Latvijā; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no trim daļām un ir izstrādāts balstoties uz veicamajiem uzdevumiem. Pirmajā daļā analizēti Baltijas valstu izložu un azartspēļu regulējošie tiesību akti un veikts to salīdzinājums; analizētas Baltijas valstu izložu un azartspēļu nodokļu likmes un nodevu apjoms; novērtēti Baltijas valstu ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodokļiem un nodevām; veikta Latvijas izložu un azartspēļu nozares izpēte. Otrajā daļā izstrādāti Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļi. Trešajā daļā novērtēta Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļu ietekme uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu un valsts budžeta ieņēmumiem Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, tā apjoms ir 70 lapaspuses, darbā ir 9 tabulas, 10 attēli. Darbā ir izmantoti 45 literatūras avoti un avotu vienības.
Atslēgas vārdi Izložu un azartspēļu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Lotteries and Gambling Tax
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 12:33:45