Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izložu un azartspēļu nodokļa pilnveidošanas modeļi un to ietekmes uz azartspēļu tirgu Latvijā novērtējums”
Title in English “Models to Improve Lottery and Gambling Tax and Assessment of Their Impact on the Gambling in Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Izložu un azartspēļu nodokļa pilnveidošanas modeļi un to ietekmes uz azartspēļu tirgu Latvijā novērtējums”. Maģistra darba aktualitāte ir pamatojama ar izskanējušo informāciju plašsaziņas līdzekļos par azartspēļu zāļu slēgšanu Rīgas administratīvajā teritorijā un aktuālajām diskusijām par azartspēļu nozari kopumā, tās pienesumu valsts un pašvaldību budžetos un negatīvo ietekmi uz sabiedrību. Darba mērķis ir novērtēt Izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu pilnveidošanas modeļu ietekmi uz ieņēmumiem valsts un pašvaldību budžetos, kā arī uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu Latvijā. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi analizēt Baltijas valstu izložu un azartspēļu regulējošo tiesību aktus un veikt to salīdzinājumu; analizēt Baltijas valstu izložu un azartspēļu nodokļu likmes un nodevu apjomu; novērtēt Baltijas valstu ieņēmumus no izložu un azartspēļu nodokļiem un nodevām; veikt Latvijas izložu un azartspēļu nozares izpēti; izstrādāt Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļus; novērtēt Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļu ietekmi uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu un valsts budžeta ieņēmumiem Latvijā; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no trim daļām un ir izstrādāts balstoties uz veicamajiem uzdevumiem. Pirmajā daļā analizēti Baltijas valstu izložu un azartspēļu regulējošie tiesību akti un veikts to salīdzinājums; analizētas Baltijas valstu izložu un azartspēļu nodokļu likmes un nodevu apjoms; novērtēti Baltijas valstu ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodokļiem un nodevām; veikta Latvijas izložu un azartspēļu nozares izpēte. Otrajā daļā izstrādāti Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļi. Trešajā daļā novērtēta Izložu un azartspēļu nodokļa un nozares pilnveidošanas modeļu ietekme uz izložu un azartspēļu uzņēmumu peļņu un valsts budžeta ieņēmumiem Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, tā apjoms ir 70 lapaspuses, darbā ir 9 tabulas, 10 attēli. Darbā ir izmantoti 45 literatūras avoti un avotu vienības.
Keywords Izložu un azartspēļu nodoklis
Keywords in English Lotteries and Gambling Tax
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 12:33:45